VPC Logo
MenüMenü

Dr ing. Ralf Gilgen

Generalni direktor grupacije VPC, VPC GmbH & VPC International GmbH

Dr ing. Ralf Gilgen za sobom ima preko 20 godina radnog iskustva u energetici i bogato iskustvo u oblasti planiranja, izgradnje i upravljanja savremenim energetskim pogonima, kao i u domenu razvoja projekata i prodaje sistema za proizvodnju električne energije.

Karijeru je započeo na poslovima tehnologije zaštite životne sredine, a zatim kao menadžer prodaje. Kasnije, na poziciji direktora kompanije koja se bavi inženjeringom, bio je odgovoran za razvoj poslovanja firme na međunarodnom tržištu. Neposredno pre dolaska na čelo kompanije VPC, bio je na poziciji tehničkog direktora jedne od vodećih energetskih korporacija u Nemačkoj.  

Međunarodno iskustvo stekao je na projektima u SAD, Indiji, Kini, na Filipinima, u Kolumbiji, Turskoj i u drugim zemljama.

Dr Ralf Gilgen diplomirao je mašinstvo na Univerzitetu Bochum, a doktorirao je na smeru termodinamike.

Dr ing. Daniel Seibt

Član Upravnog odbora VPC GmbH & Conwico GmbH

Dr Danijel Zajbt (Daniel Seibt) u VPC-u radi od 2006. godine. Pre preuzimanja odgovornosti rukovodioca sektora za inženjering u elektroenergetskim postrojenjima 2010. godine, dr Danijel Zajbt se bavio procesnom tehnikom i inženjeringom energetskih sistema i upravljao je projektima u okviru elektroenergetskih postrojenja. Dr Zajbt je član Upravnog odbora od 2017. godine.

U dosadašnjoj karijeri dr Danijel Zajbt je bio angažovan na različitim projektima izgradnje novih elektrana i revitalizacije postojećih, kao i na istraživačkim projektima u Nemačkoj i inostranstvu.

Dr Zajbt je studirao energetiku i tehnologiju zaštite životne sredine na Visokoj tehničkoj školi u Citau (Zittau/Görlitz), a doktorirao je na Univerzitetu u Rostoku, na Institutu za tehničku termodinamiku. 

Denis Vukašinović

Direktor VPC East d.o.o.

Denis Vukašinović je zaposlen u kompaniji VPC od 2009. godine.  Svoje angažovanje započeo je kao menadžer u sektoru prodaje, odgovoran za Jugoistočnu Evropu, gde je bio aktivan na različitim projektima nacionalnih kompanija i međunarodnih finansijskih institucija. Nakon prelaska u Sektor za tehnologiju kotlova radio je kao odgovorni inženjer na projektima u Nemačkoj i inostranstvu. Od aprila 2015. godine imenovan je za direktora firme VPC EAST, u Beogradu, koja je ćerka firma kompanije VPC.

Denis Vukašinović diplomirao je na smeru procesne tehnike i tehnologije zaštite životne sredine, Univerziteta Beut, u Berlinu. Osim toga, poseduje kvalifikaciju međunarodnog inženjera za zavarivanje (IWE) i inženjera za NDT testove (ispitivanje bez razaranja).