VPC Logo
MenüMenü

VPC je obnovio akreditaciju prema ISO 17020/17025

Nemačko akreditaciono telo (DAkkS) obnovilo je akreditaciju VPC za ISO 17020 i 17025. Time je višefaznim nadzornim proverama potvrđena tehnička kompetentnost kompanije u skladu sa međunarodno prihvaćenim pravilima i principima.

 

Kao inspekcijsko telo za vrednovanje postrojenja elektrana, kao i testna laboratorija za testiranje materijala i tehničku dijagnostiku, VPC i Odeljenje za merenja i tehnologiju materijala već godinama vrše nezavisne inspekcije u ime klijenata. DAkkS-akreditacija je pri tome preduslov za određene poslove relevantne za bezbednost.

Grupa za eksperimentalnu tehnologiju elektrana Odeljenja za merenja i tehnologiju materijala su 2014. godine dobili akreditaciju kao inspekcijsko telo tipa C prema ISO 17020. Ova međunarodna norma izrađena je sa ciljem jačanja poverenja u kompetencije onih instanci koje sprovode ispitivanja. Sadrži zahteve o nedenepristrasnosti i doslednosti u pogledu inspekcijskih aktivnosti.

S akreditacijom prema ISO 17020, VPC sprovodi za klijente inspekcije u oblastima "sistema i komponenti u termoelektranama i industrijskim postrojenjimaradi dokazivanja i procene usklađenosti karakteristika i ponašanja u toku rada“. Ove stručne procene obavljaju priznati stručnjaci prema savremenim tehnologijama,  odnosno normama, kao i u skladu sa visokim standardima kvaliteta.

Sledeće oblasti, odnosno komponente sistema su sastavni deo akreditacije prema ISO 17020:

 • Prijemna merenja - generalno
 • Kompletni blokovi elektrana
 • Kotlovsko postrojenje
 • Turbinsko postrojenje / parne turbine
 • Turbinsko postrojenje/ gasne turbine
 • Napojne pumpe
 • Predgrejač vazduha
 • Rashladni tornjevi
 • Rekuperativni kotao

 

DIN EN ISO / IEC 17025 je međunarodni standard koji propisuje zahteve za laboratorije, a primenjuju ga akreditaciona tela, zvanične institucije i laboratorije. Ova norma određuje obimne zahteve vezane za upravljanje i tehničke zahteve za testiranje i kalibraciju. Osim toga definišu se tehnički detalji, izbor postupaka testiranja, validacija kao i  i prikaz rezultata merenja i tačnosti merenja/merne nesigurnosti.

Odeljenje za metrologiju VPC-a je 2007. godine DAkkS akreditovao na osnovu ISO 17025 za sledeće metode testiranja:

 • Ispitivanje žilavosti materijala šarpijevim klatnom
 • Stacionarno ispitivanje tvrdoće prema Brinelu, Vikersu i Rokvelu i kao i test tvrdoće prema Shoreu
 • Mobilno ispitivanje tvrdoće
 • Metalografska ispitivanja (komponentna metalografija i laboratorija)
 • Mikroskopija rastera elektrona, uključujući mikroanalizu disperzivne energije i disperzivne talasne dužine
 • Mobilna rendgenska fluorescentna analiza
 • Merenja propusnosti
 • Merenja zvuka
 • Endoskopija

Revizije obavljaju revizori DAkkS-a tokom petogodišnjeg trajanja akreditacije redovno jednom godišnje prema ISO pravilima.

Za preuzimanje akreditacionog sertifikata, kliknite ovde.