VPC Logo
MenüMenü

Promene u upravljanju kompanijom VPC

Bivši komercijalni direktor gospodin Robert Boswetter, napustiće kompaniju za usluge u energetici u Fečauu. "Zahvaljujemo gospodinu Böswetteru za dugogodišnje zalaganje i konstantnu posvećenost VPC-u. On je značajno uticao na kompaniju, kaže Christian Daumann iz Investor palera. "Moja povezanost sa VPC-om je više od 10-godišnjeg radnog staža i ostaće i dalje velika." kaže Robert Böswetter, "Sada se radujem novim izazovima."

Kao naslednik je u upravu imenovan 40-godišnji Claus Müller. Gospodin Müller je radio u finansijskim odeljenjima različitih industrijskih poduzeća u finansijskom sektoru, a poslednje kao rukovodilac za finansije u kompaniji Hansa Heavy Lift GmbH. Rukovodstvu se pridružuje i Pal Matyas, prethodno predsednik uprave u kompaniji Xella CEE. Gospodina Matyas će sprovesti potrebne procese restrukturiranja VPC-a.

Pored toga, dr Ralf Gilgen je pridodan kompaniji kao proširenje prodajnih snaga. Dr Gilgen je mnogo godina radio na višim pozicijama u kompaniji STEAG. Planirani proces promene će pripremiti kompaniju za buduće izazove tržišta, koji između ostalog zahtevaju jači fokus na inženjering i konsalting u okvirima projekata operativne optimizacije i fleksibilizacije energetskih sistema.

O preduzeću

Osnovan 1963. godine u Fečauu, VPC je mnogo godina bio "Institut za elektrane" u Istočnoj Nemačkoj i bio je jedan od nekoliko operatera elektrana, nedavno od 2002.-2014. godine za Vattenfall grupaciju (VPC je prvobitno označavao "Vattenfall Europe PowerConsult")

Od 2014. godine VPC GmbH pripada palero holdingu sa centralom u Luksemburgu, kojeg savetuje palero capital GmbH iz Minhena.

VPC ima centralu u Fečauu u Brandenburgu i u Berlinu. Preko 50 godina iskustva na projektima s ukupnim kapacitetom koji prelazi 60.000 MW čine VPC jednom od kompanija sa najviše iskustva u inženjeringu u Nemačkoj. VPC zapošljava 500 radnika, smešten je na sedam lokacija u Nemačkoj i na jednoj u Srbiji.